Vanavond in theater Dordrecht en Dordrechts Museum

voodracht-over-kleur-Dordrechts-Museum
lezing-Barbara-Collé-kleur

Alles is uit kleur voortkomen. De vormen, alles wat stroomt, wat vloeibaar is of hard.

Kleur bepaalt waar, wanneer en wie we zijn


Voordracht Energiehuis & Dordrechts Museum

In het Energiehuis in Dordrecht met werk van Piet Dieleman uit de collectie van het Dordrechts Museum

Een hele avond over kleur. Alles is kleur. Kunnen we aan de hand van de kleuren die we zien bepalen waar we zijn? Wat we zijn? En wanneer we zijn?

In den beginne was er kleur. Er was louter kleur. Een oceanische oneindige lichtstroom. Onze kern is vormloze kleur. Wij zijn de kinderen van kleur.

Fragment van mijn lezing op 30 november 2019

Piet Dieleman versus Handmaid’s tale