The Blue Hour
Het blauwe uur

“The blue is there every morning and every evening. For everyone who lives. As the poet Mary Oliver puts it so beautifully: ‘Under the blue sky / that loves us all’. Here she is and I know she’s coming for me. “

Het blauw is en blijft er elke ochtend en elke avond. Voor iedereen die leeft. Zoals Mary Oliver het zo mooi verwoordde: ‘Under the blue sky / that loves us all’. Hier is ze en ik weet dat ze me komt halen.

Contact:
studio[at]barbaracolle[.nl]


About me / Over mij

As a visual artist and philosopher I focus on our sensuous experience of colour. By studying colour experiences as physically as possible, I try to become receptive to how colours attach me to the world around me. I make artist books and write fiction and essays. In addition, I teach about embodied colour experiences at various art schools. Elements of phenomenology can be found in my approach. I was trained in the philosophical movement where it is all about the direct physical intuitive experience.

Als beeldend kunstenaar en filosoof richt ik mij op onze zinnelijke (zintuigelijke) beleving van kleur. Door me zo fysiek mogelijk tot kleuren te verhouden, verhoog ik mijn ontvankelijkheid voor de verbinding die kleuren weven tussen mij en de wereld om mij heen. Ik maak kunstenaarsboeken en schrijf verhalen en essays. Daarnaast geef ik les over lichamelijke (embodied) kleurervaringen op verschillende kunstacademies. Elementen van de fenomenologie zijn terug te vinden in mijn aanpak. Ik ben opgeleid binnen de filosofische stroming waar wijsheid verkregen wordt door de directe, fysieke, intuïtieve ervaring.

“I try to become as receptive as possible to experience how colours attach me to the world around me.”

— Barbara Collé,
Lecture on Colour at Tufts University, Boston (2022)

Portfolio

artist book Barbara Colle

Artists’ Books are a true love. Check out some of the recent books I’ve made.

Kunstenaarsboeken: een van mijn grote liefdes. Bekijk hier een aantal recente boeken.

Writing about colour deepens my experience of colour. Again and again.

Schrijven over kleur verdiept mijn ervaring van kleur. Bij elk verhaal of essay weer & meer.

Teaching on colour and collaborating with students is a fantastic colour experience.

Lesgeven over kleur en samenwerken met studenten is een fantastische kleurervaring.