News / Agenda
Read about upcoming lectures, exhibibitions and other news here.

Overzicht van aankomende lezingen, exposities en ander nieuws.

Writing / Essays
Here you can read my stories and essays about colour.

Lees hier mijn verhalen en essays over kleur.

artist book Barbara Colle

Artists’ Books
Check out some of the recent books I’ve made.

Bekijk hier een aantal recente kunstenaarsboeken.


Contact:
studio[at]barbaracolle[.nl]


About me / Over mij

Photo by Uta Neumann

As a visual artist and philosopher I focus on our sensuous experience of colour. By studying colour experiences as physically as possible, I try to become receptive to how colours attach me to the world around me. I make artist books and write fiction and essays. In addition, I teach about embodied colour experiences at various art schools. Elements of phenomenology can be found in my approach. I was trained in the philosophical movement where it is all about the direct physical intuitive experience.

Als beeldend kunstenaar en filosoof richt ik mij op onze zinnelijke (zintuigelijke) beleving van kleur. Door me zo fysiek mogelijk tot kleuren te verhouden, verhoog ik mijn ontvankelijkheid voor de verbinding die kleuren weven tussen mij en de wereld om mij heen. Ik maak kunstenaarsboeken en schrijf verhalen en essays. Daarnaast geef ik les over lichamelijke (embodied) kleurervaringen op verschillende kunstacademies. Elementen van de fenomenologie zijn terug te vinden in mijn aanpak. Ik ben opgeleid binnen de filosofische stroming waar wijsheid verkregen wordt door de directe, fysieke, intuïtieve ervaring.

“I try to become as receptive as possible to experience how colours attach me to the world around me.”

— Barbara Collé,
Lecture on Colour at Tufts University, Boston (2022)