Over Barbara Collé

Preparation for exhibition at
NDSM FUSE, September 2022.

Bibliothek Andreas Züst
during Artist residency, 2022


As a visual artist and philosopher (MA), I investigate our experience of colour. I publish my findings on the basis of essays, artist books and visual essays. I work from my studio on the fifteenth floor of Broedplaats Lycka in Amsterdam-West.

Since 2021 I have been working for ArtEZ, the art academy in Arnhem. I contribute to the Studium Generale programme as an online curator and contribute to various publications such as Powertools and The Future Art School.

Since 2020 I have been affiliated with Knust Press, in Amsterdam. I work there on my artist books and give Riso printing workshops.

Contact:
studio[at]barbaracolle[.nl]

Als beeldend kunstenaar en filosoof (MA) onderzoek ik onze ervaring van kleur. Mijn bevindingen publiceer ik aan de hand van essays, artist books en visuele essays. Ik werk vanuit mijn atelier op de vijftiende etage van Broedplaats Lycka in Amsterdam-West.

Sinds 2021 werk ik voor ArtEZ, de kunstacademie in Arnhem. Ik draag bij aan het Studium Generale programma als online curator en werk mee aan verschillende publicaties zoals Powertools en The Future Art School.

Sinds 2020 ben ik verbonden aan de Riso dependance van Knust Press in Amsterdam. Ik werk daar aan mijn kunstenaarsboeken en geef Riso printing workshops.

Contact:
studio[at]barbaracolle[.nl]


As for the first time / Als voor het eerst

Since 2015 I have been researching our experience of colour full time. I write essays and lectures and my autonomous visual work consists of video work and artist books. I combine practical colour knowledge with knowledge from philosophy and literature.

Our thinking and language use is full of colour meanings, but in my model colour is primarily a visual phenomenon that always brings us back to seeing, to look what’s there. Colour offers the possibility of focused, accurate and direct perception. Colour pushes us to try again and again to look ‘like it for the first time’.

The phenomenology of colour

I link direct perception of colour to both colour experience and the attribution of meaning. My model has interfaces with phenomenology, a philosophical movement in which (physical) experience is central.

Sinds 2015 doe ik fulltime onderzoek naar onze ervaring van kleur. Ik schrijf essays en lezingen en mijn autonome beeldende werk bestaat uit videowerk en kunstenaarsboeken. Ik combineer praktische kleurkennis met kennis uit filosofie en literatuur.

Ons denken en taalgebruik staat vol van kleurbetekenis, maar kleur is in mijn model bovenal een visueel verschijnsel dat ons altijd weer terugbrengt naar kijken. Kleur biedt de mogelijkheid om gericht, nauwkeurig en direct waar te nemen. Kleur zet ons aan om steeds weer te proberen opnieuw of ‘als voor het eerst’ te kijken.

De fenomenologie van kleur

Ik koppel directe waarneming van kleur, kleurervaring en betekenistoekenning aan elkaar. Mijn model heeft raakvlakken met fenomenologie, een filosofische stroming waarin de (lichamelijke) ervaring centraal staat.

kleur-intimiteit

Essays over onze ervaring van kleur

Is kleur ooit tastbaar? Zijn er kleuren die we niet alleen zien, maar die ook onze andere zintuigen aanspreken zoals onze reuk- en tastzin? Voor verschillende tijdschriften en musea schrijf ik over kleur.

barbara-colle-kleurenthriller

Kleurenthrillers en kleurverhalen

Kleurenthrillers zijn kunstenaarsboeken; met de hand gemaakte kleurboeken waarin ik een spannend verhaal vertel aan de hand van kleurvlakken, kleurvormen en een scenario. Sommige mensen noemen het kleurpoëzie.

Spui25-lezing-kleur-Barbara-Colle

Lezingen & workshops

Voor verschillende musea en onderwijsinstellingen geef ik lezingen, workshops en voordrachten over kleur. Hoe verbinden kleuren ons met de wereld om ons heen?

Visuele essays

In deze beeldgedichten onderzoek ik de ervaring en uitwerking van kleuren door beelden in een sequentie te zetten. Vaak vullen deze visuele kleurstudies mijn geschreven essays heel mooi aan. Beelden hebben hun eigen poëzie.


Kleur biedt de mogelijkheid om gericht, nauwkeurig en direct waar te nemen.


Barbara-Colle-blauwe-uur-Villa-Buitenlust2021

Achtergrond

Ik behaalde m’n master Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Verder volgde ik de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag en ging ik naar Faculty of Fine Arts Aristotle University in Thessaloniki, Griekenland.

Contact:
Stuur me een e-mail via
studio[at]barbaracolle[.nl]