Over Barbara Collé

Preparation for exhibition at
NDSM FUSE, September 2022.

Bibliothek Andreas Züst
during Artist residency, 2022

As a visual artist and philosopher (MA), I investigate our experience of colour. I publish my findings on the basis of essays, artist books and visual essays. I work from my studio on the fifteenth floor of Broedplaats Lycka in Amsterdam-West.

Since 2021 I have been working for ArtEZ, the art academy in Arnhem. I contribute to the Studium Generale programme as an online curator and contribute to various publications.

From summer 2020 to spring 2023, I was attached to the Riso dependance of Knust Press. I worked there both on my own artists’ books and gave workshops to people who also wanted to work with the Riso machine.

Contact:
studio[at]barbaracolle[.nl]

Als beeldend kunstenaar en filosoof (MA) onderzoek ik onze ervaring van kleur. Mijn bevindingen publiceer ik aan de hand van essays, artist books en visuele essays. Ik werk vanuit mijn atelier op de vijftiende etage van Broedplaats Lycka in Amsterdam-West.

Sinds 2021 werk ik voor ArtEZ, de kunstacademie in Arnhem. Ik draag bij aan het Studium Generale programma als online curator en werk mee aan verschillende publicaties.

Van zomer 2020 tot voorjaar 2023 was ik verbonden aan aan de Riso dependance van Knust Press. Ik werkte er zowel aan mijn eigen kunstenaarsboeken en gaf workshops aan mensen die ook met de Riso machine aan de slag wilden.

Contact:
studio[at]barbaracolle[.nl]

Achtergrond

Ik studeerde Wijsbegeerte en Neerlandistiek (MA) aan de Universiteit van Amsterdam. Verder volgde ik de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en ging ik naar Faculty of Fine Arts Aristotle University in Thessaloniki, Griekenland.

As for the first time / Als voor het eerst

Since 2015 I have been researching our experience of colour full time. I write essays and lectures and my autonomous visual work consists of video work and artist books. I combine practical colour knowledge with knowledge from philosophy and literature.

Our thinking and language use is full of colour meanings, but in my model colour is primarily a visual phenomenon that always brings us back to seeing, to look what’s there. Colour offers the possibility of focused, accurate and direct perception. Colour pushes us to try again and again to look ‘like it for the first time’.

The phenomenology of colour

I link direct perception of colour to both colour experience and the attribution of meaning. My model has interfaces with phenomenology, a philosophical movement in which (physical) experience is central.

Sinds 2015 doe ik fulltime onderzoek naar onze ervaring van kleur. Ik schrijf essays en lezingen en mijn autonome beeldende werk bestaat uit videowerk en kunstenaarsboeken. Ik combineer praktische kleurkennis met kennis uit filosofie en literatuur.

Ons denken en taalgebruik staat vol van kleurbetekenis, maar kleur is in mijn model bovenal een visueel verschijnsel dat ons altijd weer terugbrengt naar kijken. Kleur biedt de mogelijkheid om gericht, nauwkeurig en direct waar te nemen. Kleur zet ons aan om steeds weer te proberen opnieuw of ‘als voor het eerst’ te kijken.

De fenomenologie van kleur

Ik koppel directe waarneming van kleur, kleurervaring en betekenistoekenning aan elkaar. Mijn model heeft raakvlakken met fenomenologie, een filosofische stroming waarin de (lichamelijke) ervaring centraal staat.

kleur-intimiteit

Essays over onze ervaring van kleur

Is kleur ooit tastbaar? Zijn er kleuren die we niet alleen zien, maar die ook onze andere zintuigen aanspreken zoals onze reuk- en tastzin? Voor verschillende tijdschriften en musea schrijf ik over kleur.

barbara-colle-kleurenthriller

Kleurenthrillers en kleurverhalen

Kleurenthrillers zijn kunstenaarsboeken; met de hand gemaakte kleurboeken waarin ik een spannend verhaal vertel aan de hand van kleurvlakken, kleurvormen en een scenario. Sommige mensen noemen het kleurpoëzie.

Spui25-lezing-kleur-Barbara-Colle

Lezingen & workshops

Voor verschillende musea en onderwijsinstellingen geef ik lezingen, workshops en voordrachten over kleur. Hoe verbinden kleuren ons met de wereld om ons heen?

Visuele essays

In deze beeldgedichten onderzoek ik de ervaring en uitwerking van kleuren door beelden in een sequentie te zetten. Vaak vullen deze visuele kleurstudies mijn geschreven essays heel mooi aan. Beelden hebben hun eigen poëzie.