Essay: Kleuren bestaan bij de gratie van een moment

Hebben kleuren een tijd? Doen tijdsaanduidingen ertoe in onze kleurervaring? Kunnen kleuren verstrijken of vergaan?

Dit essay maakt onderdeel uit van een serie die Mister Motley en ArtEZ Studium Generale samenstellen. Elk jaar maken zij een programma rond een bepaald thema. Het huidige thema is tijd. Dit keer hebben we Barbara Collé, kunstenaar en filosoof, uitgenodigd om, vanuit een fenomenologisch perspectief, licht te schijnen op de relatie tussen kleur en tijd.

Bijzonder is dat het ervaren van kleuren in de in-between, het omgekeerde is van kleuren objectiveren. Omdat een tussengebied en tussentijd per definitie een verbinding betekent. Het speelt zich af tussen het ene en het andere in. Door de tijdelijkheid van kleuren te zien, zien we tegelijk dat ze bezield, animated, zijn. De kleuren maken ons erop attent dat we ons met onze tijdelijkheid moeten verbinden. Dat het leven dan vloeiender en zinvoller wordt. Want dat is het wonderlijke aan ephemeral experiences. Juist door het vluchtige en vergankelijke in kunst te ervaren, komen we zo dicht als we kunnen bij de ervaring van eeuwigheid. We staan even oog in oog met het bezielde dat met kleur en tijd wordt gevoed.

lees het hele essay bij Mister Motley of op de website van ArtEZ Studium Generale.

Op 17 april zal er een online gesprek volgen nav dit essay met Mister Motley redacteur Maurits de Bruijn, kunstenaar Roos van Haaften en mij. Meld je via de website van ArtEZ Studium Generale aan.

Published
Categorised as Blog